NEWS
6/17畢業典禮閉館一天。
開館時間從6/18(二)調整為暑假: 週一至週
9-12;1:30-5:00

本周起同學開始暑假借閱至開學日9/16(一)歸還。

更新日期:2019.06.12

 
   
 
   
 
新書通報
   
       
The Methodist Graduate School of Theology
衛理神學研究院 11688台北市文山區仙岩路22巷31號1樓
TEL:886-2-8663-3488#206,207 FAX:886-2-2933-6545